מדיניות פרטיות


שלום וברוכים הבאים לאתר  dtown.co.il ("האתר")

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם.

הנך מתבקש, איפוא, לקרוא אותם בקפידה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

תנאים אלה חלים על השימוש ב-dtown ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת מחשב HTPC, מחשבי כף יד, טלפון סלולארי וכל מכשיר תקשורת המאפשר צפייה באתר). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

dtown  מעמידה לרשותך, המשתמש, אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") ובו מגוון עשיר של מידע ושירות לצרכן (להלן: "השירותים"). כל שימוש באתר ובשירותים, לרבות שימוש עתידי, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, כפי שיהיו מעת לעת וייעשה בכפוף להם.

הנך מתבקש לקרוא את התנאים בעיון

סימן מסחר

סימן המסחר "dtown" הינו קניינה הבלעדי של dtown. כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר קניינים של dtown ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכויות הקניין הרוחני, הינן רכושם הבלעדי של dtown ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

הרשאת שימוש

למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת dtown מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותים.

מידע באתר ובשירותים נלווים

dtown אינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל מידע או נתון הנמצא ו/או שיועבר אליך באמצעות האתר ו/או השירותים (להלן: "המידע"). המשתמש פוטר בזאת את dtown מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. כמו כן, כל התמונות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

כל שימוש במידע ו/או בכל חלק ממנו טעון בדיקת אימות, וההחלטה בעניין הינה של המשתמש ונעשית על אחריותו בלבד. אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת כלשהי. לפיכך, המשתמש מוותר מראש על כל טענה או דרישה כלפי dtown בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע.

למי מיועד האתר?

dtown מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.

מידע ותמונות/סרטים באתר

באתר תמצאו מידע מטעם dtown וצדדים שלישיים עליהם אין ל- dtown פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת dtown מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (as is).

Dtown אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו.

כל התמונות וסרטי הוידאו באתר מיועדים להמחשה בלבד.

קישורים

באתר מתפרסמים קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי dtown והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

Dtown אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן ( אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה איפוא על אחריותך בלבד.

שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר או לכל אדם או גוף אחר, לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי dtown.

האתר כולל, בין היתר, אפשרות להזין למערכת תכנים בצורה של מאמרים, תגובות, הודעות בפורומים, שליחת הודעות למשתמשים אחרים ובצורות אחרות, אשר האחריות בגין הזנתם על ידיך תחול עליך. אתה מתחייב לשפות את dtown, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לתכנים שהוזנו על ידיך לאתר זה והודעות שנשלחות באמצעותו.

אתה מסכים להשתמש באתר רק כדי לקרוא, לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים. כדוגמה, ומבלי למעט, אתה מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות הבאות:

- תוכן אשר ידוע לך כי הוא מטעה, שקרי ומסולף.

- תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.

- תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

- השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.

- פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, או לא חוקיים מכל סיבה שהיא.

- תוכן העלול להטעות צרכן.

- טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.

- טעינת קבצים המכילים וירוסים, וכיו"ב תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או מכשיר תקשורת של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.

- שימוש באתר למשלוח הודעות או תכנים שהנמען לא ביקש לקבל (למטרה מסחרית או אחרת).

- פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי.

- טעינת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.

- זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.

- הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.

- יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.

- איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים ומנויים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

פרטיות

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו.

המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. dtown רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.

dtown רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. dtown רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

אבטחת מידע

dtown מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר.

חדירה למערכות המחשב של האתר או של dtown מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, dtown אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, נסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.

אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי dtown, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

אחריות

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי dtown בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

dtown אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי dtown, נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל dtown או מי מספקיה.

אחריות על פרסום מסחרי

dtown אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי dtown.

בפרסום קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי dtown, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

המלצות על מוצרים

אין לראות בכל חומר טקסטואלי/גרפי/כל פורמט אחר המפורסם באתר המלצה חד משמעית לרכישת מוצר כל שהוא, המלצות אלו הינן דיעות אישיות של אנשים פרטיים ויש לראותן באור זה; בכל מקרה מוטלת האחריות על הצרכן הסופי למצוא ולרכוש את המוצר המתאים ביותר לצרכיו.

יתר על כן, לא תוכל לבוא בטענה על המלצה כזו או אחרת שניתנו באתר.

קניין רוחני ושימוש באתר dtown

- כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים, העריכה הגרפית וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של dtown בלבד, או של צדדים שלישיים ש- dtown קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

- זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

- אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של dtown בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה באם תינתן.

- אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך dtown, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

- אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת dtown בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

- בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots,crawlers,spiders וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

- אין להציג את האתר בעיצוב או במימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו dtown, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

- אין לקשר ל-dtown מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

- אין לקשר לתכנים מ-dtown ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט ב-dtown במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-dtown. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ-dtown, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה, קובץ גרפי או כל פריט אחר ב-dtown, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב-dtown להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

- הנהלת dtown רשאית להורות לך לבטל כל קישור לעמוד באתר dtown כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי dtown בעניין זה.

- השם "dtown", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה של dtown בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

מסירת תכנים לפרסום באתר

כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום ב-dtown אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ב-dtown ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה ל-dtown רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב-dtownt, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.

שינוי תנאי השימוש

dtown  תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו בתוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון.

לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז, במדינת ישראל.

 


למעלה
תצוגת צבעים באתר (* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox) תצוגה רגילה מותאם לעיוורי צבעים מותאם לכבדי ראייה
+ 100% -
סגור