קולנוע ביתי

קישור ישיר לתגובה #11

נושא: מבחן Blind Test שכמעט והתבצע, אך החלטתי לבטלו מסיבות טכניות. אבל עוד לא אבדה תיקוותינו.